Team Limburg Sport is de provinciale steunfunctieorganisatie voor de Limburgse sportsector.
Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.

Beste ( top)sporters, talenten en netwerkpartners,

Na een enerverende en turbulente periode in de afgelopen jaren komt er een einde aan onze  steunfunctiewerkzaamheden voor de topsport, talentontwikkeling en breedtesport in Limburg. Team Limburg Sport houdt per 31 december 2022 op te bestaan.

De werkzaamheden voor topsport en talentontwikkeling  worden per 1 januari 2023 deels voortgezet door een  andere organisatie  die de opdracht gegund krijgt via een Europese aanbesteding. De ondersteuning voor de breedtesport wordt deels overgenomen door het sportloket van de Provincie Limburg.

Hoe deze werkzaamheden eruit gaan zien, weten wij helaas ook niet. Wij gaan ervanuit dat de nieuwe organisatie en of de Provincie Limburg hierover tijdig zullen communiceren.

We hebben de zaken overgedragen in het belang van de topsport, talentontwikkeling en breedtesport zodat de werkzaamheden zoveel als mogelijk voorgezet kunnen worden.

Wij hebben de afgelopen jaren met heel veel plezier mogen werken aan de (top)sportinfrastructuur en talentontwikkeling in Limburg en willen jullie dan ook allemaal hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking en voor jullie inzet voor onze Limburgse topsporters en talenten.

Met sportieve groet,

Jack Opgenoord, Maartje van Barneveld en Anne Paquay

Team Limburg Sport