Wat doen wij?

Team Limburg Sport is de provinciale steunfunctieorganisatie voor de Limburgse sportsector.
Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.

Limburg de sportiefste, gezondste en innovatiefste provincie te maken, dat is onze missie!  Team Limburg Sport draagt bij aan het realiseren van de beleidsdoelen die zijn beschreven in het beleidskader Sport van Provincie Limburg. Team Limburg Sport zet in op drie thema’s, te weten:

 • Werkzaamheden die topsport en talentontwikkeling in Limburg stimuleren
 • Vraaggerichte ondersteuning van sporttakplatforms
 • Netwerk onderhouden en kennisdeling

Voor 2022 zet Team Limburg Sport in op de volgende hoofdtaken:

 1. Het bewaken en verbeteren van de topsportinfrastructuur in de provincie Limburg.
 2. Het begeleiden, adviseren en ondersteunen van individuele Limburgse topsporters, talenten, ouders en coaches.
 3. Het verzamelen en bundelen van sportresultaten van Limburgse topsporters en talenten en het promoten van topsport(ers) en talenten via persoonlijke, consistente en uniforme
 4. Het opzetten en onderhouden van een voorzieningennetwerk voor topsporters, talenten, coaches en sporttakplatforms.
 5. Het beheren en verder ontwikkelen van het Topsporttalentenfonds; uitbetalen van (maximaal) € 75.000,-.
 6. Invulling geven aan de loketfunctie topsport en talentontwikkeling (sporttak overstijgend) in de provincie Limburg.
 7. Op vraag en naar behoefte adviseren van samenwerking en kennisdeling tussen de platforms in algemene sporttak-overstijgende vraagstukken en specifieke thema’s.
 8. Stimuleren dat Sporttakplatforms invulling geven aan de verbinding tussen hun sporttak en het sociale domein, waaronder de Motie van Bijnen en aangepast sporten.
 9. Naar behoefte en op vraag verbinding leggen tussen Sporttakplatforms en gemeenten, onderwijs en maatschappelijk middenveld bij uitvoering van sporttak-overstijgende vraagstukken.
 10. Delen van landelijke ontwikkelingen, kennis en trends met de Sporttakplatforms en verbinding leggen tussen ons netwerk en behoefte van Sporttakplatforms.

Het volledige Werkprogramma 2022 van Team Limburg Sport is hier te zien.