Team Limburg Sport is de provinciale steunfunctieorganisatie voor de Limburgse sportsector.
Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.

De vastgestelde topsportstatus bepaalt de begeleiding en ondersteuning van topsporters en talenten door Team Limburg Sport. De criteria van de topsportstatussen in Nederland zijn per sporttak door de sportbonden en NOC*NSF landelijk vastgelegd. Er worden landelijke statussen en regionale statussen toegekend. Iedere topsportstatus heeft een vervaldatum. Hieronder een overzicht met de beschrijving van de verschillende statussen. 

Landelijke statussen (A – Selectie – HP – Bond- IT – NT – Belofte)

De landelijke status wordt vastgesteld door de sportbond waarbij een sporter is aangesloten. De sportbond bepaalt op basis van een talentprofiel welke sporters in aanmerking komen voor een landelijke status. Deze sporters worden door de sportbonden doorgegeven aan NOC*NSF en verwerkt in een landelijke database. Limburg Sport heeft toegang tot deze database en kan de topsportstatus van de sporters in deze database bekijken en overnemen.

De landelijke status heeft een vervaldatum en kan per sporttak verschillen. De vervaldatum staat in de landelijke database en kan door de sporter opgevraagd worden bij Limburg Sport. Indien er een wijziging is in de landelijke status (verhoging, verlaging of verval) dan krijgen de sporters daarover een e-mail van Limburg Sport. Houd er dus rekening mee dat een landelijke status door het jaar heen door de sportbond aangepast kan worden.

Let op: Alleen sporters die een sporttak beoefenen die valt onder de categorie Topsport van NOC*NSF kunnen in aanmerking komen voor een landelijke status. 

Milan Vader MTB
Ivo Steins (fotograaf: Huub Keulers)

Regionale status (RS1 – RS2)

Team Limburg Sport stelt de regionale status vast op basis van de criteria die door de sportbonden zijn opgesteld. De vervaldatum van de regionale status is altijd 31 december van het huidige kalenderjaar 2022. Sporters krijgen in november 2022 automatisch bericht om zich aan te melden voor 2023. 

 

 

Overzicht richtlijnen

In onderstaand schema staat een overzicht van de algemene richtlijnen van de topsport statussen in Nederland. 
Let op: dit zijn algemene richtlijnen. Iedere sportbond gebruikt deze richtlijnen voor het invullen van het talentprofiel voor haar sporttak(ken) en deze kunnen per sporttak verschillen. Topsporters en talenten kunnen het talentprofiel ingevuld voor zijn / haar sporttak opvragen bij de sportbond.

Status Omschrijving 
 A Sporters (senioren) die minstens tot de besten van de wereld behoren.
Criteria: sporters die lid zijn van senioren selectie van de sportbond / sporters die prestaties leveren op het niveau van (minimaal) de ‘Top 8 van de wereld’.
Selectie / bond / HP 
De Selectie-status is niet gekoppeld aan een prestatie-eis, maar de bond bepaalt op basis van selectiebeleid welke sporters voor deze status in aanmerking komen.
Internationaal
Talent (IT)
Sporters (jeugd) die minstens behoren tot het hoogste landelijke prestatieniveau in hun leeftijdscategorie.
Criteria: internationaal, individueel top 16 of team top 10 van de leeftijdscategorie senioren -1 / wereldranglijst top 16 leeftijdscategorie senioren -1 / lid nationale selectie.
Nationaal Talent (NT) Sporters (jeugd) die minstens behoren tot het hoogste landelijke prestatieniveau in hun leeftijdscategorie.
Criteria: internationaal, individueel top 16 of team top 10 van de leeftijdscategorie senioren -1 en senioren -2 / lid nationale selectie.
Belofte (Bel) Sporters (jeugd) die minstens behoren tot het hoogst landelijke prestatieniveau in hun leeftijdscategorie.
Criteria: lid nationale selectie / nationale top 5 leeftijdsgroep.
Regio Status 1 (RS1) Sporters (senioren / jeugd) die minstens tot de besten van Nederland behoren.
Criteria: sporters die lid zijn van de landelijke bondsselectie / sporters die op individuele basis uitkomen op Worldcups / sporters die uitkomen in de hoogste landelijke senioren competitie / sporters die deelnemen aan E(J)K en W(J)K.
Regio Status 2 (RS2) Sporters (jeugd) die binnen hun leeftijdscategorie op regionaal niveau tot de beteren behoren.
Criteria: sporters die uitkomen op het hoogste niveau van de landelijke jeugdcompetitie / sporters die lid zijn van een regionale selectie van de bond / sporters die lid zijn van districtsselecties / sporters die deelnemen aan door de bond erkende talentencentra.