Team Limburg Sport

Sporttakplatforms

Team Limburg Sport is de provinciale steunfunctieorganisatie voor de Limburgse sportsector.
Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.

Provincie Limburg telt dertien Sporttakplatforms, allen met een regionaal instroomprogramma. De uitvoering en facilitering van deze regionale programma’s ligt bij de Sporttakplatforms. Hiervoor krijgen de Sporttakplatforms financiële ondersteuning van Provincie Limburg. De Sporttakplatforms zijn er in Limburg om specifiek het beleid van de desbetreffende sporttak in de provincie Limburg uit te rollen. Team Limburg Sport ondersteunt en adviseert naar behoefte én op vraag de Sporttakplatforms op de volgende onderdelen;

  • Advies inzake dienstverleningen binnen de instroomprogramma’s om kwaliteit te waarborgen en tevens gebruik te maken van (eventuele kortingen) om op die manier (nog) meer synergie te creëren tussen het voorzieningennetwerk van Team Limburg Sport en de dienstverleners binnen de instroomprogramma’s van de Sporttakplatforms;
  • Advies betreffende breedtesport, topsport en talentontwikkeling t.b.v. de werkplannen die de Sporttakplatforms moeten indienen voor hun subsidieaanvraag;
  • Adviezen inzake topsport statussen kunnen te allen tijde worden opgevraagd bij Team Limburg Sport;
  • Adviezen m.b.t. landelijke ontwikkelingen n.a.v. de samenwerking die Team Limburg Sport heeft met TeamNL Centrum Zuid;
  • Stimuleren van invulling geven aan de verbinding met het sociaal domein, waaronder de Motie van Bijnen en aangepast sporten;
  • Verbinding leggen tussen sporttakplatforms en gemeenten, onderwijs en maatschappelijk middenveld bij uitvoering van sporttak-overstijgende vraagstukken.
  • Delen van landelijke ontwikkelingen, kennis en trends
Er zijn drie niveaus van sporttakken in de provincie Limburg, namelijk de speerpunt-, kern- en kanssporten. Wilt u meer informatie of bent u benieuwd naar wat de Sporttakplatforms precies doen? Klik dan op een van onderstaande Sporttakplatforms voor meer informatie.  

Speerpuntsporten

Limburg Cycling

Limburg Paardensport

Kernsporten

Triathlon

Limburg Handbal

Limburg Athletics+

Kanssporten

Klimmen

Basketbal

Tafeltennis

Handboogschieten

Tennis & padel

Volleybal