Team Limburg Sport is de provinciale steunfunctieorganisatie voor de Limburgse sportsector.
Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.

Limburg Sport is een project van de Provincie Limburg. Het project heeft twee doelstellingen:

  1. Het nieuw vormgeven van talentontwikkeling en topsport begeleiding in Limburg binnen een nieuwe organisatie “Team Limburg Sport”
  2. Het ondersteunen en begeleiden van topsporters, talenten, coaches, begeleiders, ouders en trainingscentra in Limburg. 

Op het thema van cultuur, erfgoed en sport heeft het college van Gedeputeerde Staten van Limburg gekozen voor het voortvarend willen toewerken naar het vormen van één sport-uitvoeringsorganisatie waarbij de verschillende sportplatforms leidend zijn voor de prioriteiten en wijze van ondersteuning.

Het project Limburg Sport geeft invulling aan bovenstaande doelstelling uit het collegeprogramma op het gebied van Topsport en Talentontwikkeling. 

Het jaar 2020 fungeert als ‘tussenjaar’. Enerzijds voeren wij de ondersteuning van topsporters en talenten uit en anderzijds kijken wij naar de optimale organisatievorm om topsporters en talenten verbonden aan Limburg zo optimaal mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. De activiteiten die plaatsvinden binnen het project Limburg Sport leveren een bijdrage aan de realisatie en versterking van de Provinciale topsportinfrastructuur. 

Project Limburg Sport is gebaseerd op het sportbeleid van de Provincie Limburg én de landelijke richtlijnen die gesteld zijn door NOC*NSF. Het project ‘Limburg Sport’ heeft onderstaande kerntaken:

  • Ontwikkeling van beleid, beheer en uitvoeringsplannen voor de nieuwe organisatie ‘Team Limburg Sport’ met het oog op talentontwikkeling en topsport in de nieuwe olympische cyclus 2021-2024
  • Inhoudelijke organisatie oprichten waarin de uitvoeringsplannen voor 2021-2024 kunnen worden waargemaakt
  • Herkennen en registreren van alle topsporters en talenten in de Provincie Limburg voor 2020 en voorzien van een topsportpas
  • Het begeleiden, adviseren en faciliteren van topsporters en talenten verbonden aan de Provincie Limburg (als overbrugging) gedurende het kalenderjaar 2020
  • Ondersteunen en adviseren van de sporttakplatforms
  • Het identificeren, verenigen en certificeren van dienstverleners (‘experts’).
  • Onderhouden van contacten met diverse stakeholders (NOC*NSF, sportbonden, onderwijsinstellingen)