Team Limburg Sport is de provinciale steunfunctieorganisatie voor de Limburgse sportsector.
Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.

Team

Jack Opgenoord

Jack Opgenoord

Aanspreekpunt voor breedtesport, steunfunctie taken en Sporttakplatforms
Neem contact op

Maartje van Barneveld

Maartje van Barneveld

Aanspreekpunt voor de Limburgse talenten, topsporters en ouders
Neem contact op

Anne Paquay

Anne Paquay

Aanspreekpunt voor alle voorzieningen voor topsporters en talenten
Neem contact op

Raad van Toezicht

De leden van de  Raad van Toezicht vervullen een belangrijke rol in de Limburgse samenleving en zijn zeer betrokken bij de sport, bewegen en gezondheid. Ze onderschrijven de ambitie om van Limburg de gezondste, sportiefste en innovatiefste provincie te maken. Maatschappelijk en  geografisch gezien zijn de is de samenstelling van de leden evenwichtig en complementair. Naast hun specifieke expertise nemen ze een groot netwerk mee. Zij zien er op toe dat de provinciale middelen volledig en transparant worden ingezet voor publieke doeleinden binnen de kaders van het provinciale sportbeleid. De richtlijnen van toezicht zijn vastgelegd in de gedragscode Team Limburg Sport en Reglement van Toezicht.

Team Limburg Sport onderschrijft en geeft hiermee invulling aan de code goed sportbestuur van NOC*NSF.  De code ‘Goed Sportbestuur’ biedt een kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur voor alle sportorganisaties: bonden, verenigingen en sportbedrijven. De nadruk ligt daarbij op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke- en organisatorische kwaliteit.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Yvonne Sanders-van Arendonk voorzitter; remuneratie en governance

Campus directeur Blariacum college Venlo

Rob van Kan, vicevoorzitter, sport, kennis+ innovatie, juridische zaken, remuneratie

Hoofddirecteur dataservice, Research & Innovatie, vestigingsdirecteur CBS Heerlen,

Theo van Kessel, top en breedtesport, financiën

Managing director New Business Development and Alliances APG Heerlen

Sigrid de Bruijn sport en financiën

Bedrijfseconoom, Studentendecaan Maastricht University

Bestuurder van de stichting Team Limburg Sport is Paul Lintzen.

Neem contact

Heb je al op onze pagina met veel gestelde vragen gekeken?

Laat van je horen

Neem contact met Anne

Heb je al op onze pagina met veel gestelde vragen gekeken?

Laat van je horen